Wegens vakantie is onze winkel & webshop gesloten van 12 juli t/m 29 juli.

Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van Louisana Bodyfashion, u niet tevreden bent over de afhandeling van een aankoop via onze website, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan onze klachtenfunctionaris mevrouw Zuidam. Zij zal maximaal binnen 5 dagen inhoudelijk reageren op de klacht en als er meer tijd nodig is om de klacht af te handelen zal zij dit binnen 2 weken melden.

Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen via 010 – 214 35 00. In veel gevallen komt het dan al snel tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen door te mailen naar info@louisana.nl of te bellen naar 010 – 214 35 00.

Tevens kunt u een schriftelijke klacht insturen naar:
Louisana Bodyfashion
T.a.v. Mevr. A. Zuidam
Admiraliteitskade 81
3063 EG Rotterdam

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.

Uw klacht wordt in behandeling genomen als:
- U de contractant bent;
- Uw naam/adres/woonplaats vermeldt staat;
- U de klacht zo snel mogelijk (het liefst binnen 2 maanden) na ontdekking van het gebrek bij ons hebt gemeld.

Van wie en wanneer verneemt u de uitspraak?

Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht hebt ontvangen. U ontvangt een inhoudelijke reactie van onze klachtenfunctionaris mevrouw A. Zuidam.

Geschillencommissie

Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing voor uw klacht. U kunt uw klacht echter ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie.:

Nederlandse Vereniging Mamma-care Zorg
Haaksbergenstraat 30
7513 EH Enaschede
info@nvmcz

U kunt ook beslissen om de zaak binnen twaalf maanden na de datum waarop u de klacht bij ons indiende, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl).

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).